Brf Solna Majoren Photo Brf Solna Majoren


Logga in

Om föreningen

Föreningen äger två hus, Johan Enbergs väg 7 och 9. Husen är byggda 1969. Föreningens organisationsnummer är 769604-3251. Bostadsrättsföreningen bildades 1999 och husen togs över den 2:a maj 2001. Föreningen har 76 stycken bostadsrätter och 8 hyresrätter. Föreningen har inga lokaler till uthyrning. Det finns inga obligatoriska åtaganden som medlem i föreningen, men styrelsen ser gärna att man deltar i de årliga höst- och vårstädningarna.

Styrelse

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre suppleanter. Ordföranden för styrelsen väljs av ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas.

Styrelse
Ordförande: Håkan Petersson Johan Enbergs väg 9
Sekreterare: Alexander Millner Johan Enbergs väg 7
Ekonomiansvarig: Marika Sundin Johan Enbergs väg 7
Ledamot: Mikael Engelmark Johan Enbergs väg 7
Ledamot: Mia Kokkonen Johan Enbergs väg 9
Suppleant: Kerstin Karlström Johan Enbergs väg 7
Suppleant: Henrik Zachrisson Johan Enbergs väg 7
Valberedning: Nina Toaca Johan Enbergs väg 7
Valberedning: Eva Sellberg Johan Enbergs väg 9
Valberedning: Yildiz Zerman Johan Enbergs väg 7

Fastigheter

En större ombyggnation gjordes 2003 då fasaderna målades om och balkongerna glasades in. Renovering av trädgårdarna och plantering av växter har gjorts under 2005 och 2006. Husen värms upp med fjärrvärme och det är mekanisk ventilation i husen. Typ av el i huset är 1-fas 220 V, med 16 A huvudsäkring. Det går att få ytterligare information genom att läsa föreningens informationsbrev som finns tillgängliga på sidan.

7:an 9:an
Solna Majoren 7:an
Solna Majoren 7:an

Historia

Johan Enberg (1876-1956) blev vår första kommunalborgmästare när Solna blev stad den 1 januari 1943. Läs mer om Johan Enberg.


Copyright © Brf Solna Majoren